Червона книга: покритонасінні

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Ендемічний вид з вузькою еколого-ценотичною амплітудою.

Ареал виду та його поширення в україні

Середня Європа (Польща, Україна — зх. й Правобережна частини). Спорадично трапляється у пд. частині Полісся та на Поділлі. Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Тр, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий вид на пд. межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Середня та Сх. Європа, Сибір, Монголія. В Україні трапляється спорадично на Поліссі, Розточчі-Опіллі, у Передкарпатті, Карпатах, Лівобережному та Правобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Представлений здебільшого нечисленними популяціями з неповночленним віковим спектром.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий субарктично-бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Зх. та Сх. Сибір, Пн. Монголія, Пн.-Сх. Китай, Далекий Схід. В Україні — Полісся, Розточчя (дуже рідко, очевидно, зараз зник), Прикарпаття, зрідка на пн. Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Пл.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом, представлений численними локальними расами, яким інколи надається статус видів.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Євросибірський лісостеповий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Від Піренейського п-ва до басейну р. Лєна (Якутія), з пн. на пд. від узбережжя Балтійського моря до Передкавказзя. Поза межами суцільного поширення в Європі та в Сибіру наявні ізольовані ділянки. В Україні зростає на пд. Полісся (рідко), в Лісостепу, Степу і Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Палеарктичний вид з нечисельними популяціями на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Середземномор'я, Центральна та Сх. Європа, Скандинавський п-в, Кавказ, Сибір, Середня Азія (пн. частина), Монголія, Китай, Японія. В Україні спорадично трапляється на пн.-зх. Поділлі, Поліссі та в Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Тр, Вн, Чк, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісна водна комахоїдна рослина, яка скорочує своє поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Арктика, Європа (Скандинавія, Середня та Атлантична), Кавказ, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Середня Азія (Тянь-Шань), Середземномор'я, Японія, Китай, Пн. Амери­ка. В Україні — лісова зона, переважно Полісся — спорадично, Лісостеп — зрідка. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Хм, Вн, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісна водна комахоїдна рослина, яка скорочує своє поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Арктика, Європа (Скандинавія, Середня та Атлантична), Кавказ, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Середня Азія, Гімалаї, Японія, Китай, Пн. Америка. В Україні — лісова зона (переважно Полісся) та Лісостеп — зрідка, Степ — дуже рідко, по долинах великих річок. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр, Лг.

Чисельність та структура популяцій

Розробка Divilon