Змієголовник рюйша

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Палеарктичний вид з нечисельними популяціями на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Середземномор'я, Центральна та Сх. Європа, Скандинавський п-в, Кавказ, Сибір, Середня Азія (пн. частина), Монголія, Китай, Японія. В Україні спорадично трапляється на пн.-зх. Поділлі, Поліссі та в Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Тр, Вн, Чк, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Спорадичні нечисельні популяції на невеликих площах, що відзначаються низькою щільністю особин і незадовільним поновленням.

Причини зміни чисельності

Неконтрольовані й нерегульовані рекреація, випасання та господарське освоєння земель.

Умови місцезростання

Переважно у хвойних (сухих соснових лісах кл. Vaccinio-Piceetea), рідше листяних і мішаних лісах (кл. Quercetea robori-petraeae, союзи Quercion robori-petraeae, Pino-Quercion), а також на узліссях, просіках, остепнених луках, у чагарниках, на відкритих піщаних та вапнякових схилах. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-70 см заввишки. Стебло чотиригранне, короткоопушене з вкороченими неплідними пагонами в пазухах листків. Стеблові листки супротивні, сидячі, лінійно-ланцетні, 2,5-7 см завдовжки, суцільні, із загорнутими донизу краями. Квітки на коротких (1-6 мм) ніжках або майже сидячі, зібрані у несправжні кільця по 6 (2-10), формують досить щільні колосоподібні суцвіття 2-9 см завдовжки. Чашечка трубчасто-дзвоникоподібна, зелена або пурпурова, 8-12 мм завдовжки, двогуба, зовні по жилках короткоопушена. Віночок двогубий, синьо-фіолетовий, 20-30 мм завдовжки, у 2,5-3 рази довший за чашечку, з виїмчастою верхньою і трилопатевою ниж­ньою губою. Трубочка віночка різко розширюється у зіві. Плід тупотригранний темнокоричневий горішок до 3 мм завдовжки. Цвіте у червні-липні, плодоносить у серпні-вересні. Поновлюється вегетативно та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Включено до Додатку Бернської конвенції. Охороняють в Українському степовому ПЗ (відділення «Михайлівська цілина»), ПЗ «Розточчя», ландшафтному заказнику «Верхобузькі болота» (Львівська обл.). Заборонено збирання рослин, випасання в лісах, посадка інтродуцентів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Кременецькому ботсаду.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, медоносне.

Розробка Divilon