Червона книга: покритонасінні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Центральноєвропейсько-кавказький вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Центральноєвропейський поліморфний вид на пд. межі ареалу. У межах цього видового комплексу виділяють численні сегрегатні види та внутрішньовидові таксони.

Ареал виду та його поширення в Україні

Балкани, Середня та Сх. Європа (зх.). В Україні — більша частина територій в лісовій, а також в лісостеповій та степовій (спорадично) зонах, крім крайніх зх. р-нів і Криму. Адм. регіони: ?Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс.

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Вразливий європейський вид близько пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Середня та Сх. Європа, Скандинавія (до 64° пн. ш.), пд. Зх. Сибіру. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Пн. Степу. Адм. регіони: Рв, Жт, Чц, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Пізньогляціальний реліктовий вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавський п-в, Центральна Європа, Зх. і Сх. Сибір, Далекий Схід, Центральна Азія (Монголія, Китай — гори), Японські о-ви. В Україні трапляється на Поліссі, пн.-зх. Поділлі, зрідка в Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Тр, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Рідкісна рослина. Голарктичний, переважно гірський вид. Єдиний представник роду у флорі України.

Ареал виду та його поширення в Україні

Помірний пояс Євразії' і Пн. Америки. В Україні трапляється в Карпатах (від низин до субальпійського поясу), на Опіллі, в Розточчі та Гірському Криму. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Зк, Чц, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Розробка Divilon