Червона книга: ПЛАУНОПОДІБНІ

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Циркумполярний. У пн. півкулі від Арктики до зони широколистяних лісів, в лісовому та альпійському поясах гірських країн на пд. від межі суцільного поширення (Алтай, Кавказ). В Україні — Карпати (звичайно), Розточчя-Опілля, на Поліссі (зрідка). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Бореальний реліктовий вид на межі диз'юнктивного ареалу. Один з батьківських видів рідкісних гібридогенних таксонів D. zeilleri та D. issleri.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Середня та Атлантична Європа, на пд. Європи в Апеннінах та Балканах; зх. Китай, сх. Пн. Америки. В Україні на Поліссі (дуже рідко). Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій

Популяції локальні, невеликі за розміром, струкрура популяцій не досліджена.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Голарктичний гібридогенний вид (походить від гібридизації D. complanatum x D. tristachyum) на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Атлантична, Середня та Сх. Європа, Пн. Аме­рика. В Україні — Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См.

Чисельність та структура популяцій

Популяції, що займають площу до 200 м2, іноді утворюють «відьмині кола», у яких ростуть досить щільно.

Причини зміни чисельності

Наукове значення

Вразливий вид на межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Кавказ, Зх. і Сх. Сибір, Далекий Схід, Пн. Америка. В Україні - Карпати, Розточчя, Волинська височина, Полісся, Лісостеп (зрід­ка). Адм. регіон: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл.

Чисельність та структура популяцій

Популяції чисельні. Завдяки сланкому стеблу формуються великі густі куртини. Інколи виступає як домінант у трав'яному покриві.

Причина зміни чисельності

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид. В Україні трапляється в Карпатах, на Поліссі, по терасах річок Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Зк, Хм, Чк, Дн, Пл, Хр, Лг, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, представлені невели­кими групами. Окремі популяції мають висо­ку щільність до 24 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності

Розробка Divilon