Верба старке

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Середня та Сх. Європа, Сибір, Монголія. В Україні трапляється спорадично на Поліссі, Розточчі-Опіллі, у Передкарпатті, Карпатах, Лівобережному та Правобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Представлений здебільшого нечисленними популяціями з неповночленним віковим спектром.

Причини зміни чисельності

Зменшення чисельності особин відбувається на докорінно трансформованих (осушених) біотопах унаслідок дії різних антропогенних чинників: випасу, випалювання, будівництва тощо.

Умови місцезростання

Відзначається широкою еколого-ценотичною амплітудою. Росте на евтрофних та мезотрофних болотах, торфовищах, вологих заплавних і низинних луках, лучних степах, узліссях, у чагарниках, рідколіссях, світлих лісах, на залізничних насипах тощо. Трапляється як асектатор в угрупованнях трав'яних та трав'яно-мохових боліт кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, гігрофільних чагарників кл. Alnetea glutinosae, вологих лук союзу Molinion caeruleae тощо. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Нанофанерофіт. Низький листопадний кущ, 0,5-1 м заввишки. Листки яйцеподібні, оберненояйцеподібні або еліптичні, з коротко загостреними верхівками, цілокраї або зубчасті, зверху зелені, знизу свинцевосизі, у зрілому стані голі, 2-6 см завдовжки, 2-4 см завширшки. Прилистки косояйцеподібні, зубчасті, виражені лише на добре розвинених пагонах. Сережки 2-4 см завдовжки, циліндричні, тонкі, нещільні. Приквіткові луски жовтуваті, зрідка на верхівці темні. Квітки двотичинкові, тичинки вільні, голі, з жовтими пиляками. Зав'язь шовковиста, на довгій ніжці. Стовпчик короткий, приймочки з короткими відхиленими назовні лопатями. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні. Утворює гібриди з Salix cinerea, S. aurita, S. rosmarinifolia, S. myrtilloides. Поновлюється насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють у Шацькому, «Деснянсько-Старогутському» НПП, ПЗ «Розточчя», заказнику «Верхобузькі болота» (Львівська обл.) та на інших об'єктах ПЗФ. Для розробки природоохоронних заходів необхідні додаткові хорологічні, еколого-фітоценотичні та популяційні дослідження. Заборонено корінну трансформацію екотопів, розробку торфовищ, надмірне випасання худоби.

Господарське та комерційне значення

Протиерозійне, дубильне, медоносне, деко­ративне.

Розробка Divilon