Пухирник середній

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісна водна комахоїдна рослина, яка скорочує своє поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Арктика, Європа (Скандинавія, Середня та Атлантична), Кавказ, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Середня Азія (Тянь-Шань), Середземномор'я, Японія, Китай, Пн. Амери­ка. В Україні — лісова зона, переважно Полісся — спорадично, Лісостеп — зрідка. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Хм, Вн, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Утворює невеликі популяції, зростає куртинами, добре помітними під час квітування. Місцезнаходження в лісостеповій та степовій зоні потребують підтвердження.

Причини зміни чисельності

Меліоративні роботи, осушення прилеглих до водойм територій, забруднення води та коливання її рівня.

Умови місцезростання

Індикатор оліго- та мезотрофних, замкнених, водойм та боліт із постійним рівнем води, мулувато-торфовими та торфовими донними відкладами. Зростає у старицях та канавах на глибині 10-150 см. Характерний вид угруповань асоціації Utricularietum intermedio-minoris, а також Sphagno-Utricu-larietum intermediae. Діагностичний вид союзу Sphagno-Utricularion. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Плейстофіт. Комахоїдна рослина з двома типами вегетативних гонів. Одні з них несуть зелені листки, їх долі із щетиноподібним вістрям, інші — безколірні, із пухирцями, що відкриваються всередину і вловлюють дрібних водних безхребетних тварин. Суцвіття китиця, виступає над поверхнею води, із 2-6 квітів 12-15 мм завдовжки, на квітоносі 10-20 см заввишки. Віночок двогубий, світложовтий із червоними смужками. Нижня губа плоска, тупа, шпорець ціліндричний. Плід куляста коробочка. Цвіте в червні-серпні. Плодоносить у вересні. Розмножується насінням та вегетативно (зимуючими бруньками туріонами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють у Поліському, Рівненському, «Черемському» ПЗ, Шацькому та «Прип'ять-Стохід» НПП. Заборонено порушення умов місцезростання, розчищення водойм, їх осушення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Декоративне.

 

Розробка Divilon