Водяний горіх плаваючий

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом, представлений численними локальними расами, яким інколи надається статус видів.

Ареал виду та його поширення в Україні

Водойми Середньої, Сх. та Атлантичної Європи, Середземномор'я, Кавказу, Пд. Сибіру, Далекого Сходу, Малої Азії, за межами природного ареалу — як занесений у багатьох регіонах світу. В Україні — у водоймах долин рр. Дніпра, Прип'яті, Тетерева, Десни, Сіверського Дінця, Пд. Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, Шацьких озер. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Зк, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій

Трапляється спорадично. В окремих водоймах утворює багаточисленні популяції площею до кількох гектарів, щільністю 1,5-2,5 тис. особин на 100 м2. Середня продуктивність горіхів однієї розетки 10-20 шт. Із багатьох водойм уже зник.

Причини зміни чисельності

Меліорація, евтрофікація та зміна хімічних показників внаслідок впливу антропогенних факторів, засолення водойм у гирлових ділянках рр. Дніпра, Дунаю, Дністра.

Умови місцезростання

Малопроточні водойми, заплавні озера і стариці, затоки річок, що добре прогріваються, на глибині до 50-100 см, на ділянках з коливанням рівня води протягом вегетації, з мулистими, мулисто-піщаними та мулисто-торф'янистими донними відкладами. Асоціація Trapetum natantis (кл. Potametea). Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Гелофіт. Однорічна водна рослина з гнучким стеблом 50-150 см завдовжки (інколи до 500 см), плаваючі листки утворюють розетку діаметром до 20 см. Різна довжина здутих, заповнених аеренхімою черешків, забезпечує мозаїчне розміщення ромбічних листкових пластинок. Квітки поодинокі, надводні, з чотирма білими пелюстками, верхні долі чашечки залишаються при плодах, дерев'яніють та перетворюються в шипи. Плід кістянкоподібний, однак м'ясистий екзокарп швидко руйнується у воді, після чого плід набуває вигляду чотирирогого (дворогого) горіху. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють у Дунайському БЗ, Шацькому НПП та інших заповідних територіях. Заборонено руйнування місць зростання, заготівля горіхів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вид культивують в різних ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, харчове, кормове, лікарське, водоохоронне.

АСКОМІЦЕТИ, СУМЧАСТІ ГРИБИ

Розробка Divilon