Червона книга: покритонасінні, однодольні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Європейсько-середземноморський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральна Європа, Середземномор'я, Передкавказзя. В Україні — переважно в Правобережному Лісостепу, Карпатах, Передкарпатті, Зх. Поділлі, Розточчі, рідше на Правобережному Поліссі, рідко — в Лівобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Пл, Од, Мк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Вид, що знаходиться на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Охоплює переважно Зх. та Центральну Європу (Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Чехія), а також Пд. (Іспанія, Італія Болгарія, Сербія, Хорватія) та Сх. Європу (Угорщина, Словаччина, Польща, Україна). В Україні — Карпати (переважно в передгір'ях та нижньому гірському поясі, рідше до 1100 м н.р.м.) Зрідка заходить на Поділля та Полісся. Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид із складною біологією розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Середземноморсько-європейський вид (Атлантична, Середня та Сх. Європа, Середземномор'я, Крим, Кавказ, Мала Азія). В Україні — в усіх зонах, але нерівномірно. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид на східній межі ареалу, із складним циклом розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Закарпаття, Карпати (Ґорґани, Вулканічний хребет, Чивчини, Чорногора), Прикарпаття, Розточчя, Опілля, Поділля, пд. Полісся, Лісо­степ, Крим, по долинах річок — у Степовій зоні. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Дн, Пл, Хр, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Центральноєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральна Європа та Середземномор'я, трапляється також в Пн.-Зх. та Сх. Африці. Як заносний вид — на Азорських о-вах, Нью-Фаундленді, в Новій Зеландії. В Україні — на Правобережному Поліссі, в Закарпатті, поодиноко — в інших регіонах Правобережжя. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Зк, Хм.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий вид на східній межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євросередземноморський вид, диз'юнктивно поширений на південному сході Середньої Європи і Середземномор'ї (Італія, Балканський п-ів). В Україні спорадично трапляється на Закарпатській низовині, рідко в Прикарпатті, Розточчі-Опіллі та Правобережному Поліссі. Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євразійський вид, поширений у Пн. та Середній Європі, Сибіру та на Далекому Сході. В Україні трапляється на Поліссі та в пн. частині Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Чн, Хр.

Чисельність та структура популяцій

У Житомирській та Волинській областях представлений малочисельними ізольованими популяціями. В інших областях потребує підтвердження і вивчення стану популяцій.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Центральноєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Охоплює Скандинавію, Атлантичну і Центральну Європу, Середземномор'я. В Україні трапляється на Зх. Поліссі, Малому Поліссі, Волинській височині, Гологоро-Кременецькому кряжі, в Карпатах. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Лв, Чн.

Чисельність та структура популяцій

Даних немає. Ряд місцезростань, з яких є давні гербарні збори, нині втрачено.

Причини зміни чисельності

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Середньоєвропейський гірський вид, представлений в Україні окремим підвидом; пізньовесняний ефемероїд.

Ареал виду та його поширення в Україні

Атлантична, Середня та Сх. Європа, Середземномор'я, Скандинавія, Кавказ, Мала Азія. В Україні — Полісся (зрідка), Лісостеп (в основному Правобережний), Карпати та Передкарпаття — спорадично, сх. частина Лісостепу (зрідка). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Вид, що знаходиться на пд. межі ареалу і скорочує свій ареал.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид: Європа, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід та Пн. Америка. В Україні — Полісся, переважно Зх., поодинокі місцезнаходження в Лісостепу, Українських Карпатах. Ряд місцезростань, особливо у Придніпров'ї, втрачено. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Ів, Зк, Хм, Пл.

Чисельність та структура популяцій

Розробка Divilon