Червона книга: покритонасінні, однодольні

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Голарктичний бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пн.-зх. частина Європи, Сибір, Японія, Середня Азія, Пн. Америка. В Україні — в Карпатах, на Поліссі, в Лісостепу, в Степовій зоні — по долинах рік. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Чн, Кв, Лв, Зк, Чц, Чк, Дн, Пл, Лг.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Євразійський переважно бореальний (бореально-неморальний) вид, в Україні на пд. межі ареалу. Єдиний представник підродини Cypripedioideae у флорі Україні.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Рослина зі складною біологією розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євразія (Європа, Кавказ, Зх. Сибір, Середня та Мала Азія), занесений і в Пн. Америку. В Україні — Карпати, Розточчя, Полісся, Лісостеп, Гірський Крим (спорадично), Степ ( дуже рідко). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр, Дц, Лг, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

покритонасінні, однодольні

Magnoliophyta (Angiospermae), Liliopsida

Наукове значення

Рідкісний вид на пд. межі диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид, поширений в Європі, Малій Азії, на Кавказі, в Пн. Азії та Пн. Америці. В Україні — у Карпатах (Сх. Бескиди й низькі полонини, Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Чивчинські і Гринявські гори), Розточчі, Опіллі та на Поліссі (Словечансько-Овруцький кряж). Адм. регіони: Жт, Лв, Ів, Зк, Чц.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Євразійський палеарктичний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Атлантична і Середня Європа, Середземномор'я, Кавказ, Зх. та Сх. Сибір, Мала, Зх. та Центральна Азія (пн. Монголії). В Україні — Карпати, на Розточчі, Опіллі, Правобережному Поліссі, в Лісостепу, Степу (пн.), Гірському Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, См, Лв, Ів, Чц, Хм, Вн, Кд, Дн, Хр, Лг, Кр

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Європейсько-середземноморський зникаючий вид на сх. межі диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Атлантична і Центральна Євро­па, Середземномор'я. В Україні — в Карпатах та на Поліссі. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Поліморфний вид, гібридизує з іншими спорідненими видами.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євросибірський вид, поширений майже по всій Європі, в Азії — до Середнього Сибіру. В Україні — в Карпатах, лісовій та лісостеповій зонах Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Середземноморсько-європейський аллоте-траплоїдний (2n=80) вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Атлантична і Середня Європа, Середземномор'я. В Україні — Карпати, Передкарпаття, лісова, лісостепова і степова (дуже рідко) зони, Пд. макросхил Гірського Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Хр, Лг, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Євразійський поліморфний вид, представлений численними відмінами.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Балкани, Мала та Середня Азія, Кав­каз, Зх. Сибір, Джунгарія, Монголія. В Україні — Карпати, лісова зона, Лісостеп, Степ (рідко) та Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Європейський поліморфний аллотетраплоїдний (2n = 80) вид з групи D. majalis s.l. (походить від гібридизації D. incarnata s.l. х D. fuchsii) на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Середня Європа, лісова зона Сх. Європи та Зх. Сибіру. В Україні трапляється окремими локалітетами в Закарпатті, Розточчі, Поліссі, Лівобережному Лісостепу. Адм. регіони: Жт, Кв, Чн, См, Лв, Зк.

Чисельність та структура популяцій

Розробка Divilon