Червона книга: покритонасінні, однодольні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Євразійський вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Центрально-євразійський степовий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Середня (спорадично) і Пд. Європа, Мала Азія, Іран, Середня Азія, Пд. Сибір. В Україні — доходить до пд. межі Полісся, в Лісостепу і Степу, Криму — звичайно. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Чн, См, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Рідкісна рослина. Єдиний представник роду у флорі України. Сапрофітна (симбіомікотрофна) орхідея зі складною біологією розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид, поширений в помірному поясі Євразії і Пн. Америки. В Україні на пд. межі ареалу, трапляється в Карпатах, Розточчі, Опіллі, на Поліссі, в Правобережному Лісостепу та Гірському Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Зк, Чц, Тр, Хм, Вн, Пл, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісна рослина.

Ареал виду та його поширення в Україні

Евразійсько-середземноморський вид. В Україні — Полісся, Карпати, Розточчя, Опілля, Лісостеп, Степ (по долинах великих річок), Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр, Лг, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Популяції чисельні, щільні, віковий спектр повночлений, правосторонній, частка молодих особин висока.

Причина зміни чисельності.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісна рослина.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євразійський вид, поширений в Європі, на Кавказі, Уралі, в Зх. Сибіру, Середній Азії, Ірані. В Україні — в Карпатах, на Прикарпатті, в Поліссі, Лісостепу, Степу (рідко) та Гірському Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Чк, Кд, Пл, Хр, Дц, Лг, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, дані по структурі популяцій відсутні.

Причина зміни чисельності.

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Поліморфний вид з широкою еколого-ценотичною амплітудою. В Україні, очеподібно, представлений декількома расами і потребує таксономічних досліджень.

Ареал виду та його поширення в Україні

Палеарктика, занесений у Пн. Америку. В Україні — Карпати, лісова, лісостепова, степова (в лісах долин великих річок) зони, Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Європейський, спорадично поширений вид на пд.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральна Європа, Середземномор'я. В Україні спорадично трапляється на зх. та пн.: у Карпатах — більш-менш звичайно; на Поліссі, Малому Поліссі, Розточчі-Опіллі, у Зх. Лісостепу — досить рідко; на Лівобережжі та в Криму — рідко. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Дн, Пл, Хр, Дц, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Вид з диз'юнктивним ареалом, єдиний дикорослий вид роду Lilium L. в Україні, який скорочує своє поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євразійський вид: від Середньої, Пд. та Сх. Європи до Зх. і Сх. Сибіру (включаючи пн. частину Монголії). В Україні — в Карпатах, Закарпатті, Передкарпатті, Розточчі, Опіллі, на Поліссі, в Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чн, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр, Од.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Європейсько-середземноморський неморальний вид, що має складну біологію розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Кавказ, Сибір, Центральна і Мала Азія. В Україні — Карпати, Розточчя, Опілля, Полісся, пн. Лісостеп, Степ (дуже рідко), Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Європейсько-середземноморський вид зі складною біологією розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Середземномор'я, Крим, Кавказ, Мала Азія. В Україні — Карпати, Розточчя, Опілля, Полісся, Лісостеп, Степ (рідко), Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Розробка Divilon