Червона книга: ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центрально-європейський (Польща, Україна) ареал поширення. Правобережно-поліський ареал в Україні. Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій

Розробка Divilon