Червона книга: покритонасінні, однодольні

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Євразійський вид на пд. межі ареалу, зі складним циклом розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні

Від Центральної та Сх. Європи через пд. Сибіру до Далекого Сходу (Сахалін) та пн. Центральної Азії (Монголія та пн. Китаю). В Україні - Полісся, Розточчя, Опілля, Правобережний Лісостеп. Адм. регіони: Вл, Лв, Жт, Кв, См, Тр, Чк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Євросибірський вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Майже вся Європа, Кавказ, Зх. Сибір, Мала Азія. В Україні — в Карпатах, на Прикарпатті, в Розточчі, Опіллі, на Поділлі (пн. частина), Правобережному Поліссі, в Лісостепу, Степу (вздовж Дніпра). Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Дн, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євразійський вид, поширений у Пн. та Середній Європі та Сибіру. В Україні зростає в Поліссі (переважно Зх. та Малому), на Поділлі, у Придніпровському Лівобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Тр, Вн, Чк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Вид на східній межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Неморально-монтанний вид, поширений в Атлантичній, Центральній, Пд. та Сх. Європі. В Україні трапляється спорадично в поліській та лісостеповій зонах Правобережжя (за винятком Закарпатської низовини), у Карпатах і в окремих локалітетах пн.-зх. Лівобережного Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний, реліктовий, циркумполярний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Аркто-бореально-альпійський вид, поширений в Арктиці, Атлантичній, Пн., Середній та Сх. Європі, Сибіру, на Далекому Сході, у Середній та Сх. Азії, Пн. Америці. В Україні трапляється у Карпатах: Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Мармароські та Чивчино-Гринявські гори, Центральне Полісся. Адм. регіони: Жт, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення виду

Рідкісний реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Аркто-бореально-альпійський вид, поширений циркумполярно в Арктиці; диз'юнктивно в горах Пн., Середньої та Сх. Європи, Кавказу, Малої Азії, Сибіру, Далекого Сходу, Пн. Аме­рики. В Україні трапляється в альпійському поясі Карпат; пн. Центрального Полісся; пн. сх. Лівобережного Полісся. Адм. регіони: Жт, Кв, См, Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Рідкісний, реліктовий євразійсько-північноамериканський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Бореальний вид, поширений у Скандинавії, Середній і Сх. Європі, на Кавказі, у Сибіру, Арктиці, на Далекому Сході, у Пн. Америці. В Україні — окремі локалітети у Розточчі, Опіллі, Правобережному Поліссі. Адм. регіони: Жт, Лв.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний, гляціальний релікт, що скорочує ареал.

Ареал виду та його поширення в Україні

Циркумполярний вид (Євразія, Пн. Америка) з диз'юнктивним поширенням у гірських регіонах. В Україні — на пд. межі поширення, зростає в Поліссі (переважно Зх.), зрідка у пн. частині Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Пл.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зх. лісостеповий вид. В Україні — Правобережний та Лівобережний Лісостеп, зрідка заходить на пн. частину Степу та по долині Сіверського Дінця. Адм. регіони: Жт, Кв, Чн, См, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій

Популяції представлені поодинокими особинами та клонами або нечисленними групами, їх структура не досліджена.

Причини зміни чисельності

Розробка Divilon