Червона книга: ПАПОРОТЕПОДІБНІ

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

наукове значення

Реліктовий голарктичний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральна Європа, Скандинавія, Зх. та Сх. Сибір, Середня Азія, Далекий Схід, Пн. Америка. В Україні — поодинокі місцезнаходження в Карпатах та Центральному Поліссі. Адм. регіони: Жт, Зк.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний

наукове значення

Реліктовий вид з дисперсно-диз'юктивним поширенням.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Зх. Азія, Гімалаї, Пн. та Пд. (Патаго­нія) Америка, Австралія. В Україні спорадично трапляється у Карпатах, Поліссі, у Лісо­степу. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, сучасний стан бага­тьох з них невідомий, оскільки чисельність різко змінюється по роках.

Причини зміни чисельності

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Рідкісний вид папоротеподібних із диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид із диз'юнкціями в Австралії та Пн. Америці. В Євразії поширений у Європі, Зх. та Сх. Сибіру (лісова зона), Середній Азії, Гімалаях, на Далекому Сході. В Україні зростає в лісовій, рідше лісостеповій зонах на рівнині, в Українських Карпатах та в Кримських горах. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл, Хр, Кр.

Розробка Divilon