Червона книга: ПОКРИТОНАСІННІ, ДВОДОЛЬНІ

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

наукове значення

Диз'юнктивно поширений вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Європейський вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Атлантична, Середня та Сх. Європа. В Україні — Полісся, по боровій терасі Дніпра заходить в Лісостеп. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Чк, Пл.

Чисельність та структура популяцій

Нечисленні популяції, що займають площу до 40 м2; щільність 1-8 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий (гляціальний) вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євросибірський вид, поширений від Центральної Європи до Сх. Сибіру та Пн. Монголії. В Європі трапляється переважно на рівнині (Росія, Білорусь, Україна, Польща та Німеччина), в передгір'ях Альп в Швейцарії, у Пд. Карпатах в Румунії. В Україні зростає на Поліссі, Розточчі, Волино-Подільській височині. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Центральноєвропейський вид з нез'ясованим таксономічним статусом. Таксономічна самостійність і доцільність виділення у видовому ранзі лишаються дискусійними.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зрідка в Зх., Центральній та Східній Європі. В Україні спорадично трапляється на Прикарпатті, Поділлі, Поліссі, у Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Волино-подільський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пн. Поділля (Гологоро-Кременецький кряж, Розточчя), прилегла до нього територія Малого Полісся, особливо у сх. частині, де збереглися елементи дюнного ландшафту. Є дані про знахідки виду на Зх. й Центральному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Лв, Тр, Хм.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Гляціальний (плейстоценовий) релікт з диз'юнктивним ареалом на його пд. межі.

Ареал виду та його поширення в Україні

Бореальна частина Євразії (Скандинавський п-ів, Сх. Європа, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Корея). В Україні — Правобережне Полісся, Карпати. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Лв, Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, часто фрагментовані, оскільки рослини займають верхівки мохових горбів.

Причини зміни чисельності

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

наукове значення

Середньоєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зростає від пн. частини Італії до Литви, Білорусі, України та Зх. Румунії. Є екслав на сх. березі Чорного моря. В Україні трапляється в Закарпатті, Зх. та Центральному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Лв, Зк, Жт, Кв.

Чисельність та структура популяцій

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Комахоїдна рослина, вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пн. частина Євразії та Пн. Америки. В Україні трапляється на Поліссі, в Розточчі, Лісостепу, переважно Лівобережному. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Тр, Хм, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Популяції невеликі за розміром, формують іноді досить густі куртини. Багато популяцій, насамперед в Придніпров'ї та Лісостепу, представлених у гербарних зборах, нині втрачені.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Комахоїдна рослина на пд.-сх. межі європейської частини ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Охоплює Атлантичну, Центральну та Сх. Європу, Пн. Америку. В Україні трапляється переважно на Правобережному Поліссі, рідше — у Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій

Популяції невеликі за розміром, місцями щільність висока, спостерігається зменшення їх кількості, особливо у Придніпров'ї.

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

наукове значення

Рідкісна рослина на сх. та пд. межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральноєвропейський вид, ареал якого охоплює Польщу, Литву, Білорусь та Україну. В Україні — на Поліссі, переважно Правобережному. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн.

Чисельність та структура популяцій

Популяції локальні, нерідко багаточисельні, у вигляді густих куртин, або по декілька десятків екземплярів. Місцями спостерігається тенденція до розширення меж популяції.

Розробка Divilon