Червона книга: ЧЛЕНИСТОНОГІ

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Пильщики-цимбіциди (Cimbiidae).

Природоохоронний статус

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Поширений в Середній та Пд. Європі (Франція, Іспанія, ФРН, Швейцарія, Угорщина, Греція), в Прибалтиці (Литва). В Україні знайдено у Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Харківській обл.

Чисельність і причини її зміни

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві (Papilionidae). Один з близько 70 видів голарктичного роду; один з 3 європейських видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Blasticotoma filiceti Klug, 1834

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Бластико-томіди (Blasticotomidae).

Природоохоронний статус

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Транспалеарктичний вид, відомий з кількох районів пн. частини Середньї Європи та пд. Пн. Європи, а також з Далекого Сходу (з Приморського краю Росії та Японії). В Україні — у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Київській, Чернігівській обл.

Чисельність і причини її зміни

Marumba quercus ([Denis & Schiffermuller], 1775)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Бражники (Sphingidae). Один з 15 видів південнопа-леарктичного і орієнтального роду, єдиний представник роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пд., частково Центральна та Пд.-Сх. Європа, Кавказ та Закавказзя, Мала та Зх. Азія, зх. Казахстан, Туркменістан. В Україні зустрічається у степовій та лісостеповій зонах.

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Бражники (Sphingidae). Один з 3 видів тропічно-субтропічного роду, єдиний представник роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пд., частково Центральна та Пд.-Сх. Європа, Кавказ та Закавказзя, Мала та Зх. Азія, Пн. Африка. В Україні може зустрічатися скрізь, але спорадично. Мігрант.

Чисельність і причини її зміни

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Бражники (Sphingidae). Один з 7 видів голарктичного роду, єдиний представник роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральна, Пд. та Пд.-Сх. Європа, Пд. Урал, Кавказ та Закавказзя, Зх. та частково Центральна Азія, Казахстан. В Україні зустрічається майже повсюдно.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Бражники (Sphingidae). Один з 19 видів голарктичного роду, один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Пд. Урал, Кавказ та Закавказзя, Зх. Азія, зх. Казахстан, Зх. Сибір. В Україні зустрічається майже повсюдно.

Чисельність і причини її зміни

Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Ведмеди­ці (Arctiidae). Представник монотипового роду.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Лісова зона Євразії. В Україні поширений у Карпатах, Закарпатті, на Поліссі, Поділлі, частково у лісостеповій зоні. Локальний.

Чисельність і причини її зміни

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Ведмедиці (Arctiidae). Один з 2 видів західнопалеарктичного роду. Єдиний представник роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа (крім пн. та деяких пд. районів), Мала Азія, Кавказ, частково Закавказзя. В Україні поширення вивчене недостатньо. Мабуть, поширений на всій території, крім майже всієї степової зони. Досить локальний.

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-вусачі (Cerambycidae). Один з 5 видів західнопале-арктичного роду. У фауні України два підвиди: C. cergo L. (рівнинна Україна) i C. cergo acuminatus Motsch. (Крим).

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Розробка Divilon