Червона книга: ЧЛЕНИСТОНОГІ

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-вусачі (Cerambycidae). Один з 10 видів палеарктич-ного роду. Єдиний вид (номінативний підвид) роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Транспалеаркт. Поширений майже по всій території України.

Чисельність і причини її зміни

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-вусачі (Cerambycidae). Один з 45 видів палеарктич-ного роду, один з двох видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зх. (крім пн.), Пд. та Пд.-Сх. Європа, Пд. Урал, Кавказ, Закавказзя, Туреччина та пн. Іран. В Україні поширений в підзоні мішаних лісів, лісостеповій та на пн. степової зон, на пд. березі Криму.

Bombus (Megabombus) ruderatus (Fabricius, 1775)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Справжні бджоли (Apidae). Один із 23 видів підроду Megabombus всевітньо поширеного (за винятком Пд. Африки, Австралії та Нової Зеландії, куди завезений спеціально) роду Bombus (понад 250 видів). Один із 40 видів джмелів у фауні України.

Природоохоронний статус

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Шовкопряди-лемоніїди (Жовті шовкопряди) (Lemoniidae). Представник монотипового палеарктичного роду.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Лісова, частково лісостепова зони Євразії, Кавказ та Закавказзя (Вірменія). В Україні — зона мішаних лісів, частково лісостепова зона. Локальний.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Білани (Pieridae). Один з близько 80 видів роду; у фауні України представлений номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Лісова і тундрова зони Євразії. В Україні зустрічається на правобережному Поліссі, відома одна популяція на пд. Житомирської обл. Локальний.

Чисельність і причини її зміни

Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-олені (Lucanidae).

природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пн. Африка, Середня та Пд. Європа, на пн. до пд. Англії, пд. Швеції, Латвії; в європейській частині Росії пн. межа йде від Бєларусі до Смоленська, Тули, Рязані, Мордовії, пд. Татарстану і на сх. досягає передгірь Уралу. В Україні вид поширений майже на всій території, крім пд.-сх. областей.

Osmoderma barnabita (Motschulsky, 1845)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-пустельники (Scarabaeidae, Cetoniinae).

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Пістрянки (Zygaenidae). Один з 101 видів роду; один з 18 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Calosoma (s.str.) sycophanta (Linnaeus, 1758).

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердо­крилі (Coleoptera), родина — Жуки-туруни (Carabidae).

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки (Odonata), родина — Красуні (Calopterygidae).

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в україні

Більша частина Європи, Пн. Африка (Алжир), Зх. і Центральна Азія, частина Зх. i Сх. Сибіру. В Україні переважно на Правобережжі. В Криму вид, найімовірніше, зник.

Чисельність і причини її зміни

Розробка Divilon