Червона книга: ЧЛЕНИСТОНОГІ

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Німфаліди (Nymphalidae). Один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Лісова зона помірних широт Євразії. В Україні зустрічається переважно в зоні мішаних лісів Правобережжя, на Поділлі, у Карпатах та Закарпатті, подекуди у Лісостепу.

Чисельність і причини її зміни

Coenonymphahero (Linnaeus, 1761)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). Один з близько 50 видів голарктичного роду; один з 6 видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). Один з 25 видів роду; єдиний представник підроду Neohipparchia у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пд., Центральна та Сх. Європа (крім пн. районів), Пн. Африка, Мала Азія та Кавказ. В Україні зустрічається на Поліссі, у лісостеповій та степовій зонах, у Гірському Криму. Локальний.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії (Saturniidae). Один з 3 (4) видів палеарктичного роду, один з 2 (3) видів роду у фауні України. Розглядається як «збірний» вид: нещодавно вид-двійник Eudia pavoniella (Scopoli, 1763) виявлений на зх. Україні, статус останнього поки що дискусійний.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії (Saturniidae). Один з 2 видів палеарктичного роду у фауні Європи та України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Лісова та лісостепові зони Євразії. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім степових районів та Полісся.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Синявці (Lycaenidae). Єдиний у фауні України представник групи видів Eroseroides численного голарктичного підроду Polyommatus s. str. Популяції з Правобережної України належать до підвиду Orientalis Krziwitzky, 1983, з Лівобережної — до номінативного підвиду.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа та палеарктична Азія крім пн., до­сягає Монголії та Тибету. В Україні зустрічається локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська обл., Крим).

Чисельність і причини її зміни

Nymphalis vaualbum ([Denis & Schiffermiiller], 1775)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Німфаліди (Nymphalidae). Один з 4 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центральна та Сх. Європа, помірні широти Азії від Пд. Уралу, Казахстану, Тянь-Шаню до Далекого Сходу, а також Пн. Америка. В Україні зустрічається лише спорадично у майже всіх регіонах, окрім крайнього пд. та Криму.

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Стафілініди (Staphylinidae).

природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зх. і Сх. Європа, Кавказ, Закавказзя, Казахстан, Зх. Сибір. Зустрічається по всій території України.

Чисельність і причини її зміни

Незначна (локальні популяції), іноді по кілька особин. Порушення природних біотопів (застосування пестицидів, санітарні рубки лісу, рекреаційне навантаження тощо).

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). Один з 240 видів роду; один з 18 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Вид поширений повсюдно в Палеарктиці та в Україні.

Чисельність і причини її зміни

Розробка Divilon