Аполлон

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

 

Таксономічна належність

Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві (Papilionidae). Один з близько 70 видів голарктичного роду; один з 3 європейських видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Ареал охоплює деякі райони (насамперед гірські) Європи, Кавказу та Закавказзя, Малої та Центральної Азії, Казахстану, Сибіру, Китаю та Монголії. В Україні зустрічався у деяких районах Полісся, Карпат, Поділля, Криму та ін. Поширення виду на теперішній час в Україні невідоме.

Чисельність і причини її зміни

Чисельність невідома, за останні 20 років в Україні достеменно задокументованих знахідок немає. Можливі причини зникнення в Україні: руйнування місць перебування виду (вирубування природних розріджених лісів, насадження деревних монокультур), зміни у структурі землекористування, рекреаційне навантаження, застосування пестицидів тощо.

Особливості біології та наукове значення

Дуже локальний вид. Місця можливого перебування: на рівнинах — бори та суборі бори та субари на піщаних та кам'янистих ґрунтах з паростю очитку (заяча капуста), рідколісся, степові петрофітні схили, у горах — сонячні скелясті місця у лісовій і субальпійській смугах, найвірогідніше, в місцях вапнякових відшарувань. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з червня до серпня. Імаго активні найчастіше після полудня, лише у сонячну погоду. Самка відкладає яйця по одному на нижню поверхню листка або на стебло рослини. Розвиток яєць триває 2-8 тижнів; зимує гусінь, найчастіше у оболонці яйця. Гусінь живиться листям очитку. Заляльковуються у коконі між камінням тощо.

Морфологічні ознаки

Розмах крил — 65-90 мм. Досить великий метелик з дуже характерним забарвленням. Фон забарвлення білий чи блідо-сірувато-жовтий (у самок), на передніх крилах 5-6 чорних округлих плям, зовнішній край та маргінальна область сірі, напівпрозорі, особливо у самок. Задні крила з двома червоними очками з чорною облямівкою та білою серединою.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Вид занесено до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, які перебувають під загрозою зникнення (1973), Червоної книги МСОП та ін. Вкрай необхідне створення ентомологічних заказників чи мі-крозаповідників у місцях виявлення популяцій виду. Додаток ІІ Бернської конвенції.

Господарське та комерційне значення

У деяких країнах на чорному ринку ціна 1 особини, залежно від рідкісності підвиду та форми, може досягати 5-40 євро.

 

Розробка Divilon