Сон розкритий

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Вразливий європейський вид близько пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Середня та Сх. Європа, Скандинавія (до 64° пн. ш.), пд. Зх. Сибіру. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Пн. Степу. Адм. регіони: Рв, Жт, Чц, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк.

Чисельність та структура популяцій

Популяції різної чисельності й структури: від багаточисельних, повночленних, процвітаючих, до згасаючих, представлених переважно малочисельними генеративними особинами. В оптимальних умовах добре поновлюється завдяки високій насіннєвій продуктивності.

Причини зміни чисельності

Знищення степових та лучно-степових екотопів, надмірне випасання худоби, часте випалювання травостою, а також масове викопування генеративних особин для озеленення.

Умови місцезростання

У зх. р-нах і Лісостепу — лучні степи, остепнені луки на чорноземах або рендзинах (кл. Festuco-Brometea); на пд. Полісся — соснові, дубово-соснові ліси (кл. Pulsatillo-Pinetea, Vaccinio-Piceetea), лісові галявини, узлісся, зруби, на дерново-підзолистих ґрунтах (кл. Festucetea vaginatae, Trifolio-Geranietea, Sedo-Scleranthetea). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рос­лина, 7-15 (45) см заввишки, кореневище вертикальне; стебла прямостоячі, вкриті густими відстовбурченими м'якими волосками; прикореневі листки на негусто волосистих черешках, в обрисі округлосерцеподібні, тричі розсічені, з ромбічними глибоко двічі-тричі роздільними сегментами й зубчастими дольками з гострими пластинками, з'являються після цвітіння; стеблові листки, які утворюють покривало, сильно волосисті. Квітконоси прямі; оцвітина 3-4 см завдовжки, вузькояйцеподібна, синьо-фіолетова, зовні волосиста; плодики довгасті, разом зі стовпчиками до 4-6 см завдовжки, сильно волосисті. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у травні-червні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють в ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри», «Деснянсько-Старогутському» НПП, Міжріченському, «Дністровський каньйон» РЛП, численних заказниках і пам'ятках природи. Заборонено збирання рослин, заготівлю для пересаджування, порушення умов виростання (неконтрольовану рекреацію та випасання худоби).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у ботанічних садах України.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, лікарське.

Розробка Divilon