Язичок зелений

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Рідкісна рослина. Голарктичний, переважно гірський вид. Єдиний представник роду у флорі України.

Ареал виду та його поширення в Україні

Помірний пояс Євразії' і Пн. Америки. В Україні трапляється в Карпатах (від низин до субальпійського поясу), на Опіллі, в Розточчі та Гірському Криму. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Зк, Чц, Кр.

Чисельність та структура популяцій

В цілому популяції' малочисельні, з низькою щільністю особин (1-3 особина на м2), але трапляються значні за площею та чисельністю популяції.

Причини зміни чисельності

Порушення природних біотопів внаслідок меліоративних робіт, вирубування лісів, випасання худоби, рекреаційного навантаження.

Умови місцезростання

Зростає в листяних та хвойних лісах, серед чагарників, на високогірних луках. Найчастіше трапляється у складі угруповань порядку Nardetalia (кл. Nardo-Callunetea), які формуються на бідних і кислих ґрунтах. Виявлений також на вапнякових відслоненнях в угрупованнях асоціації' Thymo-Festucetum saxatilis (кл. Carici rupestris-Kobrisietea bellardii), у складі високотравних ценозів порядку Calamagrostietalia villosae (кл. Betulo-Adenostyletea), в лісових та чагарникових ценозах порядку Vaccinio-Piceetalia excelsae (кл. Vaccinio-Piceetea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-25 (40) см заввишки, з двічіпальчатороздільними бульбами. Стебло з 3-5 черговими, рівномірно розміщеними, світло-зеленими листками, від овальних до продовгувато-ланцетних, 3-11 см завдовжки та 3-5 см завширшки, верхні листки значно дрібніші за нижні і гостріші. Суцвіття негусте, циліндричне з 10-25 дрібних, від жовтувато-зелених до буруватих квіток. Приквітки лінійно-ланцетні або ланцетні, довші за квітки, або верхні трохи коротші. Листочки оцвітини складені шоломом, губа нагадує звислий язик, трилопатева, середня доля коротша бічних. Шпорка мішечкоподібна (2 мм х 1 мм). Зав'язь сидяча, скручена. У високогірних рослин зовнішні листочки оцвітини і зав'язь часто пурпурові або буруваті. Цвіте в травні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується переважно насінням, зрідка вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється в Карпатському БЗ, Кримсько­му і «Ґорґани» ПЗ, НПП «Синевир», «Ужанський» та Карпатський. Необхідний контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Господарське та комерційне значення

Лікарське.

Розробка Divilon