Червона книга: ПОКРИТОНАСІННІ, ДВОДОЛЬНІ

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид на пд. межі поширення, гляціальний (плейстоценовий) релікт з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Диз'юнктивно поширений у бореальній частині Євразії до пд.-сх. Китаю та Пн. Японії. В Україні трапляється на Правобережному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, найбільші площею 0,5-1 га, щільні.

Причини зміни чисельності

Розробка Divilon