Хамедафна чашечкова (торфяниця чашечкова)

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид на пд. межі поширення, гляціальний (плейстоценовий) релікт з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Диз'юнктивно поширений у бореальній частині Євразії до пд.-сх. Китаю та Пн. Японії. В Україні трапляється на Правобережному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, найбільші площею 0,5-1 га, щільні.

Причини зміни чисельності

Осушення та освоєння боліт та прилеглих територій. Чутливість до екологічних змін на пд. межі поширення.

Умови місцезростання

Лісові та рідколісні, досить обводнені оліготрофні та мезотрофні болота з розрідженою сосною, іноді в угрупованнях з Ledum palustre (pH 4,5-5), де домінує або співдомінує в трав'яно-чагарничковому ярусі. Угруповання належать до асоціацій Sphagnetum magellanici (кл. Oxycocco-Sphagnetea) та Vaccinio uliginosi-Pinetum (кл. Vaccinio-Piceetea) і знаходяться на межі ареалу. Мезогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Хамефіт. Кущик 15-60 см заввишки. Стебло прямостояче, розгалужене, молоді пагони вкриті лусочками. Листки ланцетні або видовженоеліптичні, по краях дрібнозубчасті, зимують. Квітки зібрані в однобічну пазушну китицю, звисаючі на коротких ніжках, віночок білий. Плід — багатонасінна коробочка. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням і вегетативно (розростанням куртин).

режим збереження популяцій та заходи з охорони

Необхідно виявляти нові локалітети виду та взяти їх під охорону, а також здійснювати моніторинг наявних місцезнаходжень. Вид наводиться для території Рівненського ПЗ (Білоозерська ділянка), але ці дані останнім часом не підтверджені. Охороняється в заказниках загальнодержавного значення «Вутвицький» та «Сварицевицький». Заборонено збирання та заготівлю рослин, порушення умов місцезростання, особливо проведення меліоративних робіт.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, ґрунтозахисне, торфоформуюче.

 

Розробка Divilon