Червона книга: ХОРДОВІ

 

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 2-х видів роду; єдиний вид роду у фауні Європи.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Охоплює Середню, Сх. Європу, Кавказ, Передню та Центральну Азію, Пд. Сибір, Монголію та Пн. Китай, до Далекого Сходу. Україна повністю входить в ареал виду.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподібні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 10-ти видів роду, з якого в Україні трапляються 4; монотипний вид.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

 

Таксономічна належність

Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподібні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 9-ти (за ін. джерелами, 10-13) видів роду, один з 4-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пн. Америка, Європа та Азія. Сучасний гніздовий ареал в Україні включає деякі пн. р-ни Полісся і, можливо, частину Зх. України. Зимує на всій теріторії країни, переважно в степовій та лісостеповій смугах.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії (Serpentes), родина — Вужеві (Colubridae). Один з 2 видів роду; єдиний вид роду у фауні України. Представлений номінативним підвидом C. a. austriaca Laurenti, 1768.

Природоохоронний статус

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Eudontomyzon mariae Berg, 1931

 

Таксономічна належність

Клас — Міноги (Petromyzontida), ряд — Міногоподібні (Petromyzontiformes), родина — Міногові (Petromyzontidae). Один з 4-х видів роду, один з 2-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Річки бас. Балтійського, Азовського, Чорного, Адріатичного і Егейського морів. В Україні відзначалася в бас. рр. Міусу, Сів. Дінця, Дніпра, Дністра, Пруту, Сірету і, вірогідно, Півд. Бугу, відмічена в пониззі Дунаю.

 

Таксономічна належність

Клас — Променепері риби (Actinopterygii), ряд — Коропоподібні (Cypriniformes), ро­дина — Коропові (Cyprinidae). Один з понад 340 видів роду, один з 5-ти видів роду у фауні України. Раніше в Україні вид розглядався в ранзі підвиду Марена дніпровська — B. barbus borysthenicus Dybowski, 1862. Видовий статус потребує підтвердження.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Ендемік бас. Дніпра та Пд. Бугу, де раніше був звичною рибою.

 

Таксономічна належність

Клас — Променепері риби (Actinopterygii), ряд — Тріскоподібні (Gadiformes), родина — Миньові (Lotidae). Один вид роду, єдиний вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Пн. Азія та Пн. Америка. В Україні поширений в басейнах приток першого та другого порядку середньої і верхньої течії Сів. Дінця, Дніпра, Дністра та водойм Закарпаття.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни (Rodentia), родина — Мишівкові (Sminthidae). Один із 23-х видів роду; один із 4-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Ліси Пн., Центральної та Сх. Європи, пн. Казахстану, пд. Зх. Сибіру та Прибайкалля. В Україні — лісова та лісостепова зони, Карпати; пд. межа поширення потребує уточнення.

Чисельність і причини її зміни

 

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 9-ти видів роду та один з 26-ти видів родини у фауні України. Представлений підвидом M. nattereri nattereri.

Природоохоронний статус виду

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні

 

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду світової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Практично вся Європа за винятком її найбільш пн. регіонів, Кавказ. В Україні — більша частина території країни за винятком Криму та деяких ділянок пд. степової зони.

Чисельність і причини її зміни

Розробка Divilon