Зелениця цайллера (дифазіаструм

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Голарктичний гібридогенний вид (походить від гібридизації D. complanatum x D. tristachyum) на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Атлантична, Середня та Сх. Європа, Пн. Аме­рика. В Україні — Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См.

Чисельність та структура популяцій

Популяції, що займають площу до 200 м2, іноді утворюють «відьмині кола», у яких ростуть досить щільно.

Причини зміни чисельності

Вирубування лісів, витоптування, збирання пагонів для оформлення букетів та вінків.

Умови місцезростання

Неглибокі зниження у соснових лісах зеленомохових, чорничних, орлякових та суборах (асоціації Peucedano-Pinetum, Molinio-Pinetum). Мезофіт, субгеліофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина з повзучим підземним кореневищем. Наземні гони зібрані в більш-менш густі, але не щільні пучки до 7-20(35) см заввишки. Стерильні пагони розгалужені під кутом понад 35о (частіше 45-60°), досить вузькі. Кінцеві пагони досить довгі, до верхівки поступово звужені, опуклі із дорсального боку, і плос­кі з вентрального. Дорсальні листки опуклі, вузько-ланцетні, вужчі за бічні. Вентральні добре відрізняються від дорсальних, трохи опуклі, вузькі, дещо коротші за них; вільна частина їх такої самої довжини як і вільна частина дорсальних. Бічні листки більш-менш опуклі, прилеглі або іноді з трохи відігнутими кінцями. Стробіли розташовані як на головній осі, так і на бічних. Ніжки стробілів 7-13, розгалуження їх на верхівці 0,4-4 см. Стробілів 2-10, їх довжина 18-24 см. Спорофіли дрібні, 1,6-1,9 см завдовжки, широкояйцеподібні, на верхівці з довгим кінчиком. Спороносить у червні-липні. Розмножується вегетативно та спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють в Поліському ПЗ, Шацькому та «Деснянсько-Старогутському» НПП, заказнику «Острівський» (Рівненська обл.). Необхідно дослідити стан популяцій, створити заказники на Лівобережному Поліссі. Заборонено збирання та продаж рослин, суцільну рубку лісів та облаштування місць рекреації.

Господарське та комерційне значення

Декоративне.

Розробка Divilon