П'явка медична

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

 

Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зх. та Центральна Європа, Литва. Пн. обл. України.

Чисельність i причини її зміни

В окремій водоймі популяція може досягати кількох тисяч особин. Причини зміни чисельності: масове виловлювання, забруднення і знищення водойм, меліоративні заходи.

Особливості біології та наукове значення

Ставки, водойми, що періодично пересихають, заплавні водойми, невеликі озера, річки з повільною течією. Існуванню виду сприяють наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями (великою рогатою худобою та конями); відсутність ворогів — хижої великої псевдокінської п'явки Haemopis sanguisuga; наявність сприятливої для видкладання коконів узбережної смуги; достатнє прогрівання води.

Морфологічні ознаки

Тіло сплющене, до переду звужується. По-верхя тіла вкрита маленькими сосочками. Забарвленя з характерним малюнком з оранжевих з нерівними краями та темних смужок. Черевна сторона тіла без темних плям. Довжина тіла — 100-150 см, максимальна — до 25 см.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів, штучне відтворення. Занесена до дотатку ІІ CITES, додатку ІІІ Берн-ської конвенції.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Розмножується в неволі в напівпромислових умовах.

Господарське та комерційне значення

Використовується в медицині: є джерелом цінного препарату — гірудину.

Розробка Divilon