Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна)

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид. В Україні трапляється в Карпатах, на Поліссі, по терасах річок Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Зк, Хм, Чк, Дн, Пл, Хр, Лг, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, представлені невели­кими групами. Окремі популяції мають висо­ку щільність до 24 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності

Осушення боліт, освоєння річкових терас, зміна гідрологічного режиму.

Умови місцезростання

Зростає у невластивих для плаунових умовах (торфові болота, заболочені луки, замоховілі піщані зниження на терасах річок, вологі свіжі піски). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5-10 см заввишки. Стебло повзуче, густо вкрите лінійно-шилоподібними листками (мікрофілами). Спороносні гілки короткі, не галузяться, нечітко відмежовані від стебла, на верхівках мають довгі стробіли без ніжки. Спороносить у липні-вересні. Спори численні світложовті. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Необхідне виявлення вцілілих місцезнаходжень в Лісостепу і Степу і створення на них природно-заповідних територій. Охо­роняють в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, НПП Шацькому, «Прип'ять-Стохід», «Синевир», «Святі гори». Заборонено всі види гідромеліоративних робіт, торфорозробку.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Лікарське.

 

Розробка Divilon