Стартував проект "Збереження та відновлення природного різноманіття в басейні р.Мика"

З серпня 2014 року за підтримки ПМГ ГЕФ стартував проект "Збереження та відновлення природного різноманіття в басейні р.Мика". 

Основною метою Проекту є запобігання втратам біорізноманіття через впровадження практичних заходів із її збереження на р. Миці в комплексі із розширенням можливостей зеленого туризму.
На даному етапі реалізації Проекту було здійснено облаштування частини дендропарку комплексу «Замок Радомисль» та проведено першу експедицію щодо вивчення рослинного різноманіття басейну р.Мика.

Розробка Divilon