Гніздівка звичайна

Природоохоронний статус виду

Неоцінений.

Наукове значення

Рослина, зі складною біологію розвитку та сапрофітним (симбіомікотрофним) типом живлення.

Ареал виду та його поширення в Україні

Західнопалеарктичний вид (Європа, Кавказ, Мала Азія, Зх. Сибір). В Україні — в Карпатах, на Закарпатті, Поліссі, в Лісостепу, Степу (пн.), Гірському Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Популяцій досить багато, але чисельність та щільність в них переважно низька.

Причина зміни чисельності.

Руйнування місць зростання, негативний вплив рекреації та лісовпорядкувальних робіт.

Умови місцезростання

Тінисті листяні, мішані, рідше соснові ліси, переважно в місцях з розрідженим трав'яним покривом, на ґрунтах як бідних, так і багатих, з різним рівнем зволоженості, переважно багатим на вапно. Найчастіше в угрупованнях кл. Querco-Fagetea; в Криму також в угрупованнях кл. Erico-Pinetea (союз Brachypodio-Pinion pallasianae) та Quercetea pubescenti-petraeae (союз Carpinion orientalis-Quercion pubescentis). Сціофіт, мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Багаторічна жовтувато-бура сапротрофна рослина заввишки 20-45 см. Кореневище горизонтальне, з густо розташованими товстими, м'ясистими коренями, скрученими у вигляді пташиного гнізда. Стебло світло-буре, з 3-5 буруватими лусками, розвинені листки відсутні. Квітки жовтувато-бурі, з медовим запахом, досить великі, зібрані у довге китицеподібне суцвіття, приквітки лінійно-ланцетні. Листочки оцвітини обернено-яйцеподібні, 4-6 мм завдовжки, складені широким дзвоником. Зав'язь не скручена. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням, рідше вегетативно. Насіння проростає під землею за участю симбіотичного гриба. Надземний гін розвивається на 9-10-й рік і через два місяці після цвітіння засихає.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняєть­ся в Карпатському БЗ, «Черемському», Рівненському, Канівському, Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, «Мис Мартьян», «Розточчя», «Медобори», «Ґорґани» ПЗ, Карпатському, Шацькому, Мезинському, «Вижницькому», Яворівському, «Ужанському», «Деснянсько-Старогутському», «Синевир», «Подільські Товтри», «Святі гори», «Сколівські Бескиди» і «Гомільшанські ліси» НПП та інших заповідних об'єктах . Контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Господарське та комерційне значення

Лікарське.

Розробка Divilon