Бровник однобульбовий (герміній однобульбовий)

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Рідкісний бореальний вид на пд. межі диз'юнктивного ареалу, єдиний представник роду в Європі.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євразійський вид, поширений в Європі, Малій і Середній Азії, Сибіру, на Далекому Сході, в Індії, Монголії, Тибеті, Китаї, Японії. В Україні — в Карпатах, на Поліссі, в Лісостепу. Адм. регіони: Жт, Чн, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Чисельність і щільність низька, зростає здебільшого поодинці, кількість популяцій постійно зменшується, частина їх втрачена.

Причина зміни чисельності.

Зміна гідрологічного режиму внаслідок меліорації земель, торфорозробки, випас худоби.

Умови місцезростання

Вологі і болотисті луки, осоково-гіпнові низинні болота, в угрупованнях союзу Caricion davallianae (кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae), союзу Molinion (кл. Molinio-Arrhenatheretea), рідше — в заболочених рідколіссях і серед чагарників. Трапляється переважно на багатих на вапно ґрунтах. Мезогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина до 35 см заввишки. Бульба одна (рідко 2). Стебло має біля основи два (іноді три) зближені, обернено-яйцеподібні листки. Суцвіття колосоподібне, видовжене, багатоквіткове (10-45 квіток). Приквітки лінійно-ланцетні або ланцетні, майже дорівнюють зав'язі або трохи коротші від неї. Квітки дрібні, жовтувато-зеленкуваті, з сильним медовим запахом, трохи повислі. Листочки оцвітини складені дзвоникоподібно, зовнішні — яйцеподібно-довгасті, тупуваті, до 3 мм завдовжки, два внутрішніх майже списоподібні, видовжено загострені, до 4 мм завдовжки. Губа без шпорки, але з мішечкоподібною заглибиною при основі, трилопатева, з боковими лопатями шилоподібно-лінійними і середньою лопаттю більш довгою (в 2,5 рази) і більш товстою, ніж бокові. Зав'язь скручена, сидяча, на верхівці вперед нахилена. Цвіте у травні. Розмножується насінням (дає до 1,5 тис. насінин на одну рослину) та вегетативно (може утворювати дві бульби).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Потрібен контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, гербарію, торфорозробки, проведення меліоративних робіт, випас.

Господарське та комерційне значення

Декоративне.

Розробка Divilon