Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий)

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Наукове значення

Бореальний реліктовий вид на межі диз'юнктивного ареалу. Один з батьківських видів рідкісних гібридогенних таксонів D. zeilleri та D. issleri.

Ареал виду та його поширення в Україні

Скандинавія, Середня та Атлантична Європа, на пд. Європи в Апеннінах та Балканах; зх. Китай, сх. Пн. Америки. В Україні на Поліссі (дуже рідко). Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій

Популяції локальні, невеликі за розміром, струкрура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності

Реліктовий характер виду в Україні та складна біологія розвитку (залежність гаметофіту від мікоризоутворюючого гриба). Суцільні рубки лісів, заміна корінних порід інтродуцентами, збирання рослин на вінки.

Умови місцезростання

Росте в бореальних соснових зеленомошних та соснових зеленомошно-лишайникових лісах (угрупованнях кл. Vaccinio-Piceetea) на бідних кислих дерново-підзолистих ґрунтах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина. 7-15 см заввишки. Стебло повзуче, безрозеткове, з сизуватими, прямостоячими або підведеними пагонами, зібраними пучками. Підземні пагони горизонтальні. Гілочки до 2 мм завширшки. Листки (мікрофіли) щільно притиснуті до гілок, чотирирядні, трохи обернонояйцеподібні, верхівка слабо розділена на неправильні дольки, бічні прямі, притиснуті, без загнутих кінчиків, 0,8-1,5 мм довжиною у вільній частині, а черевні більші та ширші біля основи. Спорангії рівноспорові в пазухах спорофілів, які утворюють 3-4 стробіли на дихотомічно розгалуженій ніжці. Колоски 1-1,5 см завдовжки на ніжках 1,5-2,5 см. Спороносить у липні-вересні. Розмножується вегетативно та спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється в Поліському ПЗ. Необхідним є обстеження відомих локалітетів з метою з'ясування стану популяцій та їх моніторин­гу. Заборонено збирання рослин, порушен­ня місць зростання, несанкціоновані лісо­господарські заходи.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, фарбувальне, лікарське.

Розробка Divilon