Гвоздика несправжньопізня

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Волино-подільський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні

Пн. Поділля (Гологоро-Кременецький кряж, Розточчя), прилегла до нього територія Малого Полісся, особливо у сх. частині, де збереглися елементи дюнного ландшафту. Є дані про знахідки виду на Зх. й Центральному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Лв, Тр, Хм.

Чисельність та структура популяцій

Популяції малочисельні, мають малі площі, представлені переважно генеративними особинами. Незважаючи на задовільну насіннєву продуктивність, поновлення відбувається повільно через постійний негативний антропогенний вплив. Погано поновлюється як у ценотично замкнених угрупованнях з домінуванням щільнодернинних злаків, так і у вторинних антропогенно порушених екотопах.

Причини зміни чисельності

Інтенсивне господарське втручання в екосистеми (випас, випалювання). Ареал виду зменшується також унаслідок руйнування екотопів через будівництво кар'єрів, урбанізацію.

Умови місцезростання

Сухі луки, лучні степи, іноді піонерні псамофітні угруповання. Здебільшого в різноманітних угрупованнях кл. Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea — дуже рідко; союзу Arrhenatherion. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина 7-30 см заввишки, сиза, утворює густі дернинки з численними неплідними пагонами й плодючими стеблами. Стебла прості або вгорі трохи розгалужені, при основі частково здерев'янілі. Листки лінійні, загострені. Квітки в кількості 1-3 на стеблі. Чашечки з яйцеподібно-ланцетними тупуватими зубцями 3-3,5 мм завдовжки; при основі з (2)4 яй­цеподібними приквітковими лусками 5-8 мм завдовжки; віночок білий; пелюстки глибше середини тонко розсічені. Насінина зазвичай 2,5 мм завдовжки. Цвіте в липні-серпні; плодоносить у вересні-жовтні. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється на території філіалу «Кременецькі гори» ПЗ «Медобори», у ботанічному заказнику місцевого значення «Гора Макітра» (Львівська обл.). Необхідний контроль за станом популяцій та динамікою поновлення виду. Заборонено порушення оселищ, неконтрольований випас і випалювання, заліснення степових схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Кременецькому ботсаду та бот-саду Львівського національного університету ім. І. Франка.

Господарське та комерційне значення

Декоративне.

Розробка Divilon