Гронянка півмісяцева (ключ-трава)

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

наукове значення

Рідкісний вид папоротеподібних із диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид із диз'юнкціями в Австралії та Пн. Америці. В Євразії поширений у Європі, Зх. та Сх. Сибіру (лісова зона), Середній Азії, Гімалаях, на Далекому Сході. В Україні зростає в лісовій, рідше лісостеповій зонах на рівнині, в Українських Карпатах та в Кримських горах. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл, Хр, Кр.

Чисельність та структура популяцій

Зростає звичайно поодиноко, інколи — невеликими групами. Популяції нечисельні, сучасний стан багатьох із них невідомий.

Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив на лісові та лучні угіддя, збирання рослин як лікарської сировини та для колекціонування (рослина пов'язана з народними повір'ями), слабка конкурентна здатність.

Умови місцезростання

Зростає в світлих лісах, на узліссях, в ча­гарниках, на сухих луках та виходах каміння, на свіжих, кислих, гумусних дерновопідзолистих та лучних ґрунтах. В угрупованнях кл. Molinio-Arrhenatheretea (порядок Arrhenatheretalia), кл. Nardo-Calluneta (по­рядок Nardetalia). Мезофіт, ацидофіл, мезотроф.

Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина із ко­ротким кореневищем та одним листком (вайєю) 4-20 (30) см завдовжки, розділеним на дві частини. Стерильна частина шкіряста, видовжена, пірчасто-складна із майже су­противними напівмісяцевої форми сегмен­тами, гола, жовто-зеленого кольору. Спо­роносна частина довгочерешкова (1-6 см завдовжки), двічі-, або тричіпірчастоскладе-на, зазвичай, довша за стерильну. Спорангії розташовані в два ряди. Спори визрівають із травня по серпень. Заросток підземний. Розмножується спорами та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють в Карпатському БЗ, ПЗ Канівському, Кримському, «Розточчя», Ялтинському гірсько-лісовому, НПП Шацькому, «Синевир», «Вижницькому», Яворівському, Диканському РЛП (Полтавська обл.), деяких заказниках та пам'ятках природи. Заборонено несанкціоноване збирання, порушення умов зростання. Необхідно збільшити кількість природно-заповідних об'єктів, де охороняють вид, на рівнині України.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, лікарське.

 

Розробка Divilon