Гронянка багатороздільна

Природоохоронний статус виду

Рідкісний

наукове значення

Реліктовий вид з дисперсно-диз'юктивним поширенням.

Ареал виду та його поширення в Україні

Європа, Зх. Азія, Гімалаї, Пн. та Пд. (Патаго­нія) Америка, Австралія. В Україні спорадично трапляється у Карпатах, Поліссі, у Лісо­степу. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, сучасний стан бага­тьох з них невідомий, оскільки чисельність різко змінюється по роках.

Причини зміни чисельності

Випасання худоби, пожежі, відсутність еко­топів відповідного типу.

Умови місцезростання

Трапляється у сухих світлих лісах і на узліссях. Переважно в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Quercetea robori-petraeae, Trifolio-Geranietea (союз Trifolion medii). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина з вкороченим прямим кореневищем та пучком потовщених коренів. Ваї до 10 см завдовжки, опушені, з'являються щороку звичайно в кількості 1-2, рідше 3-4, але звичайно тільки одна з цих вай має спороносну частину; пластинка неспороносної частини (трофо-філ) трикутна, двічі пірчастороздільна, поділяється на три частини, з яких кожна має черешечок; сегменти 1-го порядку з серцеподібною основою, широко-яйцеподібні, 2-го порядку — довгасто-яйцеподібні, з круглястими, іноді зарубчастими лопатями; черешок неспороносної частини вайї значно коротший, ніж черешок спороносної, й відходить від нього на рівні ґрунту; спороносна частина утворює тричі пірчастороздільну волоть. Спороносить у липні-серпні. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють на території Деснянсько-Старогутського НПП. Необхідний моніторинг відомих популяцій і дослідження біоекологічних особливостей виду. Заборонено рубку лісів, порушення умов місцезростання видів.

Господарське та комерційне значення

Лікарське.

 

Розробка Divilon