Еритроній собачий зуб

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Середземноморсько-середньоєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Атлантична та Середня Європа, Середземномор'я. В Україні — Карпати та Передкарпаття. Відокремлені локалітети існують у Пн. Поділлі та Центральному Поліссі. Адм. регіони: Жт, Лв, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій

У Карпатах та Прикарпатті зустрічається окремими групами невисокої щільності, зрідка — щільними заростями. У Центральному Поліссі — щільність незначна. Чисельність популяцій зменшується, в окремих локалітетах вид зник.

Причини зміни чисельності

Інтенсивне ведення лісового господарства (рубки), зривання на букети, викопування цибулин, зміна гідрологічного режиму.

Умови зростання.

У Карпатах у передгірних дубово-грабових і гірських букових, буково-грабових, буково-дубових лісах, чагарниках. Переважно на висоті 200-1200 м н.р.м., окремі локалітети зафіксовані у субальпійському поясі. У Центральному Поліссі зростає у дубових, дубово-грабових, зрідка у сосново-дубових добре зволожених лісах. Займає екотонні угруповання на межі класів Quercetea robori-petraeae та союзу Alno-Ulmion (кл. Querco-Fagetea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Багаторічна рослина, ефемероїд. Цибулина яйцеподібно-циліндрична з 2-3 сидячими виводковими цибулинками, що своїм виглядом нагадують собачі зуби. Стебло пряме, 10-20 см заввишки, вгорі з однією, зрідка з дво­ма пониклими квітками; в нижній половині — з двома майже супротивними листками. Листки яйцеподібно-ланцетні або довгасто-ланцетні, сизо-зелені, пурпурово-крапчасті, при основі звужені в черешок. Листочки оцвітини ланцетні або лінійно-ланцетні, до 30 мм завдовжки, 8-10 мм завширшки, рожеві або фіолетові, зрідка майже білі, при основі з білими або рудими плямками. Цвіте у березні-квітні, плодоносить у кінці травня. Розмножується насінням та вегетативно (дочірніми цибулинками).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють у Карпатському БЗ, заказнику «До­вгий брід» (Житомирська обл.). Слід відновити заказник біля с. Чемеринці (Перемишлянський р-н, Львівська обл.), контролювати стан популяцій. Заборонено викопування, збирання, продаж рослин, проведення суцільних рубок лісу, порушення гідрологічних умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Національному ботсаду ім. М.М. Гришка НАН України, ботасаду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка, ботсаду Ужгородського національного університету.

Господарське та комерційне значення

Цінний декоративний вид.

Розробка Divilon