Береза темна

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Центральноєвропейський вид з нез'ясованим таксономічним статусом. Таксономічна самостійність і доцільність виділення у видовому ранзі лишаються дискусійними.

Ареал виду та його поширення в Україні

Зрідка в Зх., Центральній та Східній Європі. В Україні спорадично трапляється на Прикарпатті, Поділлі, Поліссі, у Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій

Популяції нечисленні, трапляється здебільшого поодинокими особинами або групами по 2-3 дерева серед насаджень інших видів білокорих беріз.

Причини зміни чисельності

Суцільні вирубування лісу.

Умови місцезростання

У широколистяних та мішаних лісах, у складі піонерних угруповань березняків, на вогкуватих узліссях і галявинах, по краю підсушених боліт. В угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Alnetea glutinosae. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Фанерофіт. Дерево 9-12 м заввишки, з чорно-сірою, сірою або чорно-коричневою гладкою корою. Молоді гілки вкриті залозками, або іноді трохи опушені. Листки яйцеподібні, пилчасті або двічі пилчасті, шкірясті. Квітки зібрані в сережки. Плідні сережки циліндричні, 3-4,5 см завдовжки, 0,6-0,8 см діаметром, на коротких ніжках до 1 см завдовжки, повислі. Плід горішок з плівчастими крильцями; горішки довгастоеліптичні, світло-коричневі, плоскі по краях й опуклі по центру, тверді, однонасінні; крильця разом з горішком 2,8 мм завширшки, в 1,5-2 рази ширші від горішка. Луски 4,2-5 мм завдовжки, 3,8-4,5 мм завширшки, з клиноподібною основою, бокові лопаті округлокутасті, дещо відхилені донизу; середня лопать 1,5-2 мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється у ПЗ «Розточчя», «Медобори» (філіал «Кременецькі Гори» ); у пам'ятці природи «Буковинка» (Надвірнянський р-н, Івано-Франківської обл.). Заборонено несанкціоновані лісогосподарські заходи в місцях виростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, протиерозійне.

Розробка Divilon