Береза низька

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Реліктовий (гляціальний) вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні

Євросибірський вид, поширений від Центральної Європи до Сх. Сибіру та Пн. Монголії. В Європі трапляється переважно на рівнині (Росія, Білорусь, Україна, Польща та Німеччина), в передгір'ях Альп в Швейцарії, у Пд. Карпатах в Румунії. В Україні зростає на Поліссі, Розточчі, Волино-Подільській височині. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв.

Чисельність та структура популяцій

Трапляється окремими ізольованими популяціями, які займають невелику площу, від кількох квадратних метрів до 50 га. На 10 м2 припадає в середньому 1-3 кущі.

Причини зміни чисельності

Різке порушення рівня ґрунтових вод у зв'язку з гідромеліоративними роботами, видобутком торфу.

Умови місцезростання

Евтрофні осоково-гіпнові та осокові болота, мезотрофні осоково-сфагнові, березово-осоково-сфагнові, вербово-осоково-сфагнові, сосново-осоково-журавлино-сфагнові, оліготрофні осоково-сфагнові болота. Ґрунти кислі (рН 4,3-7), надмірно зволожені, часто торф'янисті. Елемент різних асоціацій, що відносяться до кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Phragmiti-Mag-nocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea (порядок Molinietalia), рідше — Oxycocco-Sphagnetea (союз Sphagnion magellanici), Alnetea glutinosae (асоціація Salicetum pentandrio-cinereae).

Загальна біоморфологічна характеристика

Кущ 1-2,5 м заввишки, максимальна висота 3,8 м. Кора чорно-бура на старих гілках та червонувато-бура на молодих, вкритих смолистими бородавочками і рідкими короткими волосками. Листки 1-3 см завдовжки, серцеподібні або яйцеподібно-овальні, зубчасті. Квітки різностатеві, зібрані в сережки. Плід горішок до 2 мм завдовжки, з крильцями. Цвіте в травні, плодоносить у липні. Розмножується вегетативно (розростанням кущів) та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Необхідно взяти під охорону всі місцезнаходження виду поблизу пд. межі ареалу. Охороняється в ПЗ «Розточчя», «Черемський», Шацькому НПП, в заказниках «Нечемне», «Чахівський», «Любче», «Мішич», «Озерище» (Волинська обл.), «Бущанський» (Рівнененська обл.), «Романівське болото» (Київська обл.), «Замглай» (Чернігівська обл.), «Ретинський» (Сумська обл). Заборонено порушення умов місцезростання, знищення кущів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, в дендропарку Березнівського лісового коледжу в Рівненській області.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, ценозоутворююче.

Розробка Divilon