Альдрованда пухирчаста

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

наукове значення

Диз'юнктивно поширений вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид з осередками у субтропічних і тропічних регіонах (Середземномор'я, пд. Атлантичної та Середньої Європи, Кавказ, Середня Азія, Далекий Схід, Японія, Індія, Австралія, Африка). В Україні спорадично трапляється майже по всій рівнинній частині, найбільше місцезнаходжень у пониззі Дунаю та в Поліській частині р. Дніпра. Більшість лока-літетів зареєстровано в другій половині ХІХ — першій половині ХХ ст. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Вн, Чк, Дн, Пл, Од, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій

Характерна різка зміна чисельності у різні роки залежно від середньодобових температур у літні місяці. У роки з холодним дощовим літом популяції можуть знаходитися у латентному стані у вигляді туріонів, у сприятливі роки щільність популяцій досягає 20-30 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності

Антропогенні: хімічне та біологічне (масовий розвиток в екотопах Elodea canadensis) забруднення, засолення води, евтрофікація, меліорація та зарегулювання стоку; природні: реакція на зміну погодних умов під час вегетації.

Умови місцезростання

Мезо-, евтрофні прісноводні малопроточні водойми, що добре прогріваються, з мулисто-торф'янистими донними відкладами. Утворює асоціацію Aldrovandetum vesiculosae кл. Lemnetea, або поодиноко трапляється в плаваючому ярусі ценозів асоціації Phragmitetum communis кл. Phragmito-Magnocaricetea. Плейстофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика

Гідрофіт. Вільноплаваюча у поверхневому шарі води багаторічна комахоїдна рослина, що перезимовує у вигляді туріонів на дні водойми. Стебла 5-15 см завдовжки. Листки зібрані в мутовки по 6-9, черешкові, щетинисті, пластинка листка 0,5-0,9 см у діаметрі, з двох часток, що утворюють ловчий апарат. Квітки поодинокі, дрібні (5-8 мм в діаметрі), з білими пелюстками. Плід — одногніздна куляста коробочка. Цвіте в червні-липні, плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно — фрагментами пагонів та туріонами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється у Дунайському БЗ, Шацькому, «Прип'ять-Стохід» НПП, заказниках загальнодержавного значення «Любче» (Волинська обл.), «Червонобережжя» та «Малоперещепинський» (Полтавська обл.). Потрібно забезпечити відповідні умови гідрорежиму. Заборонено евтрофікацію водойм, порушення гідрологічного режиму, використання рибальських сіток.

Господарське та комерційне значення

Декоративне, кормове.

Розробка Divilon